Convocatòria de comunicacions

Congrés – University of Birmingham – 18 i 19 de juny 2015

Durant els anys 1970 tingueren lloc a Catalunya diversos moviments de dissidència artística i cultural que es caracteritzaren per la incorporació del vídeoart i la inserció del codi visual en les arts i la literatura. Barcelona, amb totes les seves especificitats contextuals, esdevingué un dels nuclis urbans d’experimentació més actius de la Península Ibèrica. La integració de la tecnologia en l’obra d’art va permetre que artistes i poetes transgredissin les fronteres geogràfiques, polítiques i sociolingüístiques, tot facilitant que l’obra d’art viatgés més enllà dels límits espaciotemporals i connectés amb altres espais geopolítics i/o realitats. L’autèntica transformació experimentada per les pràctiques audiovisuals durant els anys vuitanta va aconseguir que expressions artístiques com el vídeoart excedissin els àmbits més especialitzats i marginals de la cultura per arribar a l’espai públic. L’ús del digital media i del vídeo no trigà a proliferar i la presència i visibilitat d’aquestes formes innovadores d’art ben aviat transgrediren els límits nacionals per arribar a un públic més ampli i heterogeni. Aquest congrés interdisciplinari de dos dies pretén promoure el diàleg entre acadèmics, artistes poetes i directors de cinema experimental sobre aspectes de caràcter temàtic, formal, estètic i discursiu en relació amb la incorporació de la tecnologia digital en les pràctiques poètiques i artístiques a Catalunya, a partir dels anys setanta.

S’accepten propostes de comunicació d’una durada de 20 minuts en anglès, castellà i català. Per a participar al congrés, envieu un resum de 150 paraules entorn dels temes suggerits a continuació a l’adreça artisticinterventionsvirtual@gmail.com abans del 30 d’abril de 2015.

Art efímer ⎪Desmaterialització ⎪Art virtual ⎪Narratives urbanes ⎪Performance

Vídeo ⎪Poesia concreta ⎪Temporalitat ⎪Dansa ⎪Poesia sonora ⎪

Instal·lació ⎪Poesia digital ⎪Permanència i conservació ⎪Poesia visual

Es comunicarà l’acceptació de la proposta a mitjan maig.

Organitzadores:

Dr Elisenda Marcer ⎪Department of Modern Languages ⎪University of Birmingham

Dr Eva Bru-Domínguez ⎪School of Modern Languages and Cultures ⎪Bangor University

Logo_UofB Logo_BU